Interiérové dveře

V každém obytném prostoru jsou interiérové dveře významným designovým prvkem.

Interiérové dveře

Interiérové dveře lze použít ve vnitřních prostorech, kde vlhkost vzduchu dosahuje max. 60%. Interiérové dveře vchodové lze použít jako vchodové dveře v bytovém domě. Dveře požárně odolné lze využít všude tam, kde to požadují normy z hlediska požárního zabezpečení.

Kliknutím na odkazy v následující tabulce se dostanete na stránky věnované jednotliv​ým produktům.

  Invado
  Dre
  Porta Doors
  Solodoor
  Zlomek
  Masonite