Linoleum - podlahoviny v objektu

Čištění po ukončení stavebních prací - u nově položené podlahové krytiny musí být před používáním provedeno čištění po ukončení stavebních prací, aby se odstranily veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot. Zde je nutno nejprve prověřit stupeň znečištění a stav impregnace povrchu z výroby.

Při středním stupni znečištění a nepoškozeném ochranném filmu z výroby použít roztok CC-Aktivního čistícího přípravku R 280 a vody v koncentraci 1 : 5 až 1 : 10. Na velmi mírné znečištění může být koncentrace patřičně upravena podle stupně znečištění povrchu. Čistící roztok nanést na povrch, nechat působit asi 10 minut a poté celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsát z plochy vysavačem na vodu a povrch zneutralizovat dostatečným množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Finální ošetření povrchu z výroby zůstane při tomto způsobu zachováno.

Při vysokém stupni znečištění a porušení ochranného filmu z výroby provést čištění po ukončení stavebních prací předepsaným způsobem podle kapitoly "6.1 Základní čištění". Tímto způsobem bude odstraněno také výrobní ošetření povrchu.

Ošetření

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění musí bezprostředně navazovat ošetření povrchu předtím, než bude prostor používán. Ošetřením bude vytvořen na povrchu odolný ochranný film, který chrání podlahovinu, zmenšuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné denní čištění. Ve vlhkých prostorách se ošetření polymerní disperzí nedoporučuje.

Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte CC-SG Lesk-tvrdou ochrannou vrstvu (lesklý vzhled) nebo CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu (hedvábně matný vzhled). Neředěný produkt nanést ve formě tenkého rovnoměrného filmu na dokonale suchý povrch pomocí mopu CC-Lasička se speciálním potahem nebo plochým mopem. Vrstvy nanášet do kříže. Před nanešením další vrstvy dbát na to, aby předchozí vrstva byla dostatečně zaschnuta. Po důkladném zaschnutí poslední vrstvy, které by mělo probíhat alespoň 10 hodin (nejlépe přes noc), je povrch připraven k užívání. Počet nanesených ochranných vrstev se orientuje podle následujících ukazatelů: 
- výrobní ošetření povrchu nebylo odstraněno (podle kapitoly 2.1): 2 vrstvy - výrobní ošetření povrchu bylo odstraněno (podle kapitol 2.2 popř. 6.1): 3 - 4 vrstvy

Ve speciálních prostorách, ve kterých se např. pracuje s produkty, které obsahují rozpouštědla (určitá nemocniční oddělení, ordinace praktických lékařů apod.) použít pro ošetření dle bodu 3.1 CC-Medica-tvrdou ochrannou vrstvu nebo speciální ošetření CC-R 1000-čistícím přípravkem. Také ošetření zdvojených podlah nebo podlah ve vlhkých prostorách vyžaduje individuální přístup a poradenství. Dbejte prosím v těchto případech na naše speciální doporučení nebo se informujte u našich technických poradců.

Běžné čištění a ošetřování

Odstraňování prachu:

Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět vlhkým stíráním mopem.

Ruční nebo strojové mokré čištění:

K odstranění ulpívajících nečistot použít CC-R 1000 čistící přípravek v koncentraci 1 : 200 a podlahu vytřít vhodným mopem nebo použít některý z čistících automatů (např. CC-Premium F2). K oživení lesku můžete být povrch v pravidelných intervalech vytřen CC-Leskem na podlahy zředěným ve vodě v koncentraci 1 : 200. Prostory, ve kterých se provádí pravidelné desinfekční čištění, ošetřovat CC-Dezinfekčním prostředkem.

Sanace ochranné vrstvy:


Cílem sanace je obnovení poškozených nebo opotřebovaných ochranných vrstev v silně zatěžovaných částech. Touto metodou zůstane ochrana povrchu zachována a časový interval mezi základními čištěními se výrazně prodlouží. Stávající ochrannou vrstvu po důkladném vyčištění od ulpívajících nečistot zdrsnit nasucho na opotřebovaných místech pomocí jednokotoučového rotačního stroje CC-SRP 2+S ve spojení s modrým nebo hnědým padem (zmatovatění). Vzniklý prach je nutno následně odstranit vlhkým vytřením. Následně nanést na ošetřovaná místa pomocí CC-Lasička nebo plochým mopem tu polymerovou disperzi, kterou byla ochranná vrstva vytvořena a po zaschnutí ji přeleštit i s ostatními plochami jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s červeným nebo bílým padem. Mimo sjednocení optického vzhledu se docílí touto metodou zároveň zhuštění ochranné vrstvy a současně zvýšení odolnosti proti škrábancům a nečistotám. Při sanaci ochranné vrstvy dostačuje zpravidla jedna jediná vrstva polymerové disperze.

Mezistupňové čištění

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit během běžného čištění, ale ochranný film vytvořený některou z CC-Tvrdých ochranných vrstev není ještě poškozen, doporučuje se provést mezistupňové čištění CC-Aktivním čistícím přípravkem R 280. Přípravek rozředit s vodou, koncentraci roztoku přizpůsobit stupni znečištění plochy (např. 1 : 50 až 1 : 100). Čištění provádět s pomocí kartáče nebo čistícím automatem (narř. CC-Premium F2). Ochranný film zůstane tímto postupem neporušen.

Základní čištění

Při velkoplošném opotřebení nebo narušení ochranné vrstvy se musí provést základní čištění. V závislosti na frekvenci a zatížení prostoru a na způsobu provádění běžného čištění je nutné tento krok provádět v objektech každých 6 - 12 měsíců, pokud není praváděna pravidelná sanace ochranné vrstvy. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a ostatní zbytky, které poškozují vzhled povrchu, budou základním čištěním úplně odstraněny.

K základnímu čištění použít CC-Základní čistící přípravek R neředěný nebo v koncentraci až 1 : 1 s vodou. Roztok nanést na podlahu a po asi 15 - 20 minutách působení plochu intenzivně vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Po důkladném odsátí rozpuštěných nečistot vysavačem na vodu (např. CC-Premium F2) neutralizovat celou plochu čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Následně musí být opět provedeno ošetření (jak je popsáno v kapitole 3.).

Za určitých podmínek může být alternativně k výše popsanému mokrému základnímu čištění provedeno suché základní čištění povrchu. Postup odpovídá přibližně popisu v kapitole "4.3 Sanace ochranné vrstvy", avšak zde bude celá plocha zbroušena a následně nově ošetřena. V případě zájmu o tento postup se obraťte na naše technické poradce.

Odstranění skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit univerzálním přípravkem na odstraňování skvrn CC-Elatex ve spojení s hadrem nebo jemným padem. Místo důkladně omýt čistou voudou. Vzhledem k tomu, že tento produkt odstraňuje i ochranné vrstvy, je nutné čištěné místo ošetřit sprejovou metodou nebo provést sanaci hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Ošetření ve speciálních objektech CC-PU-ochranným systémem


V prostorách se zvláštními požadavky na pevnost povrchu a chemickou odolnost ochranného filmu může být vhodnější použít alternativně k předchozímu popsanému systému (body 2.-7.) ošetření pomocí CC-PU-ochranné vrstvy matné a běžné čištění CC-PU-čističem. Kontaktujte v případě zájmu o tento postup naše technické poradenství.