Sportovní PVC podlahoviny

Čištění po ukončení stavebních prací - nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. Nejprve povrch důkladně zameťte nebo vysajte. Následně odstraňte přilnuté nečistoty, k tomuto čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R zředěný s vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. K nanesení roztoku a k čištění plochy doporučujeme použít jednokotoučový rotační stroj CC-SRP s kartáčem. Pokud bude následovat ošetření podle bodu 3.1, použít pro čištění zelený pad. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Ošetření

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění musí bezprostředně navazovat ošetření povrchu předtím, než bude prostor používán. Ošetřením se docílí zmenšení následného špinění, povrch bude chráněn před mechanickým poškozením a běžné čištění bude velmi zjednodušeno.

K vytvoření ochranné vrstvy použít CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu (testována dle požadavků normy DIN 18032 pro sportovní povrchy). Nanést ji dvakrát neředěnou ve formě rovnoměrného filmu na základně vyčištěnou a důkladně vyschnutou plochu. Na nanášení použít aplikační mop CC-Lasička nebo plochý mop a jednotlivé vrstvynanášet do kříže. Mezi nanášením jednotlivých vrstev dodržet dostatečnou dobu nasychání. Po vytvrdnutí poslední vrstvy (minimálně 12 hodin, pokud možno přes noc) je podlahovina připravena k používání.

Pokud bude sportovní podlahovina používána výhradně pro účely vrcholového sportu, tzn. nejedná se např. o víceúčelovou nebo multifunkční halu, může být povrch po základním čištění ošetřen produktem na bázi vodorozpustných ošetřovacích komponentů. V tomto případě po vyschnutí povrchu po základním čištění použít CC-R 1000-čistící přípravek (testován dle požadavků normy DIN 18032 pro sportovní povrchy) v koncentraci 1:10 s vodou. Podlahovinu tímto roztokem důkladně vytřít a ochranný film po zaschnutí vyleštit jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s bílým padem nebo leštícím kartáčem. Při tomto způsobu ošetření je ovšem nutno vzít na zřetel, že výsledný ochranný film má oproti polymerové disperzi menší odolnost proti opotřebení a nabízí také srovnatelně menší ochranný účinek, který především při víceúčelovém použití podlahoviny má velký význam. Proto je nutné vzhledem k předpokládanému využití objektu rozhodnout, který způsob ošetření bude optimálně vyhovovat speciálním požadavkům na podlahovinu.

Běžné čištění a ošetřování

Odstraňování prachu:


Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět vlhkým stíráním vhodným mopem nebo impregnovanou netkanou textílií. Tímto opatřením bude požadovaný koeficient smykového tření zachován a riziko poškrábání povrchu volně ležícími nečistotami minimalizováno.

Ruční nebo strojové mokré čištění:


K odstranění ulpívajících nečistot podlahu pravidelně čistit manuálním způsobem vytřením vhodným mopem nebo používat některý z čistících automatů. K tomuto čištění použít CC-R 1000-čistící přípravek (testován dle požadavků normy DIN 18032 pro sportovní povrchy) v koncentraci 1:200 až 1:400 s vodou. Podlahoviny, které jsou ošetřeny CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvou, mohou být také čištěny CC-Aktivním čistícím přípravkem R 280.

Poznámka: Povrch musí být denně buď vlhkým nebo mokrým způsobem čištěn, záleží na stupni znečištění!

Odstraňování škrábanců a sanace ochranného filmu:


Pokud je povrch ošetřen CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvou, je možné provádět odstraňování (bezbarvých) škrábanců a šmouh jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s odsáváním ve spojení s abrazivním modrým nebo hnědým padem. Obzvláště tvrdošíjné znečištění a šmouhy je nutné nejprve navlhčit čistou vodou nástřikem ze sprejovací nádobky a následně strojově zpracovat. Pro dosažení stejnoměrného optického vzhledu (stupně lesku apod.) se doporučuje provést sanaci celé plochy sportovní haly za použití padu. Vedle egalizace bude tímto způsobem dosaženo současně i zhuštění ochranného filmu a tím zvýšení odolnosti proti škrábancům a také zlepšení koeficientu smykového tření. Vzhledem k tomu, že při zpracovávání plochy padem dochází mimo odstraňování šmouh a škrábanců také k částečnému „odbroušení“ ochranné vrstvy vytvořené CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvou, mělo by být pravidelně prováděno sanační doplnění ochranné vrstvy. K tomu postačuje pouze jediný nátěr CC-Secura-tvrdé ochranné vrstvy. Přechody mohou být v případě potřeby po zaschnutí sjednoceny jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s červeným/bílým padem (podle stupně lesku). Přesné určení rytmu provádění je přirozeně závislé na četnosti provádění odstraňování škrábanců a šmouh.

Základní čištění

Pokud dojde postupem času k velkoplošnému opotřebení nebo narušení ochranného filmu a není již možné podlahovinu výše popsanými metodami k úplné spokojenosti čistit, je nutné provést základní čištění. K tomuto kroku použít CC-Základní čistící přípravek R neředěný, nanést ho rovnoměrně na plochu a nechat cca 15 minut působit. Poté celou plochu důkladně vydrhněte pomocí jednokotoučového rotačního stroje CC-SRP s kartáčem. Na podlahoviny, které jsou ošetřeny podle bodu 3.1 CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvou, použít pro základní čištění CC-Základní čistící přípravek R neředěný nebo CC-Profi-základní čistící přípravek v koncentraci až 1:5 s vodou, dobu působení zvýšit na 15-20 minut a čištění provádět jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu a celý povrch neutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku. Následně musí být znovu provedeno ošetření tak, jak je popsáno v kapitole 3.

Odstranění skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků a pryskyřice odstraňovat univerzálním přípravkem na odstraňování skvrn CC-Elatex ve spojení s hadrem nebo jemným bílým padem. Místo poté přečistit čistou vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt odstraňuje i ochranné vrstvy, je nutné provést sanaci čištěného místa tím produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena.

Speciální ošetření polyuretanovým nátěrem

V multifunkčních sportovních halách s vysokými nároky na odolnost povrchu podlahoviny proti mechanickému zatížení se doporučuje provést ošetření dvousložkovou polyuretanovou CC-PU-ochrannou vrstvou matnou, která vytvoří na povrchu nejlepší možnou a dlouhodobou ochranu. Kontaktujte v případě zájmu o toto ošetření naše technické poradenství.