PVC, CV a LINOLEUM - podlahoviny v domácnostech

Čištění po ukončení stavebních prací - nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte CC-Aktivní čistící přípravek R 280 nebo CC-Základní čistící přípravek R zředěný vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění (např. na 1 : 50 - 1 : 100). Čistící roztok nanášejte pravidelně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vykartáčujte. Pokud bude následovat ošetření polymerní disperzí CC-Lesk na podlahy nebo CC-Mat na podlahy, použijte místo kartáče CC-Padmeister se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte savými mopy, hadry nebo vysavačem na vodu (např. pomocí CC-Premium F2) a následně celou plochu zneutralizujte velkým množstvím čisté vody až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

Ošetření


Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění musí bezprostředně navazovat ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude zmenšeno následné špinění plochy, materiál bude chráněn proti mechanickým vlivům a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno.

U hladkých nebo mírně strukturovaných povrchů použijte pro vytvoření ochranné vrstvy CC-Lesk na podlahy nebo CC-Mat na podlahy. Naneste produkt dvakrát neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu. Použijte CC-Lasičku se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Před nanesením druhé vrstvy nechejte první nátěr dostatečně zaschnout (cca. 45 minut). Ochranné vrstvy nanášejte do kříže. Po nanesení poslední vrstvy nechejte celou plochu dobře proschnout (asi 12 hodin, nejlépe přes noc), až potom můžete Vaši podlahu používat. U CV-podlahovin s výrobní povrchovou úpravou se výše popsané ošetření doporučuje pouze v silně zatěžovaných prostorách (např. chodba, kuchyně apod.).

Ošetřování podlahovin se silnou strukturou povrchu se provádí pravidelným vytíráním CC-R 1000-čistícím přípravkem při běžném denním čištění.

Běžné čištění a ošetřování

Podle vnosu nečistot podlahu jednou až dvakrát týdně vyčistit roztokem CC-Lesku na podlahy nebo CC-Matu na podlahy (podle ošetření) a vody v koncentraci 1:200. Prach a nečistoty budou odstraněny beze šmouh. Při silném znečištění (např. v chodbách, před kuchyňskou linkou) místo toho použít CC-Aktivní čistící přípravek R 280 a v případě potřeby provést doošetření pomocí CC-Lesku na podlahy nebo CC-Matu na podlahy. Tímto postupem bude zamezeno tomu, že ne zcela odstraněné nečistoty budou uvězněny v ochranném filmu a také je takto možné provést oživení starších ochranných nátěrů.

Alternativně k výše popsanému postupu je možné pro běžné denní čištění používat nezávisle na tom, čím byla ochranná vrstva vytvořena, CC-R 1000-čistící přípravek v koncentraci 1:200 s vodou. Doporučené dávkování prosím přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší dávky prostředků!

Základní čištění

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění se doporučuje v určitých časových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny. K základnímu čištění použijte CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci 1 : 5 s vodou. Roztok naneste na podlahu a po asi 10 - 15 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhněte kartáčem nebo pomocí CC-Padmeister se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty důkladně odstraňte savými hadry nebo odsajte vysavačem na vodu (např. CC-Premium F2) a celou plochu následně zneutralizujte velkým množstvím čisté, pokud možno teplé vody, až do úplného odstranění všech zbytků nečistot a čistícího roztoku (voda už potom nepění!). Potom musí opět následovat ošetření povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 3.).

Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků, které není možno odstranit při běžném čištění a ošetřování, odstraníte univerzálním přípravkem na odstranění skvrn CC-Elatex za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo po odstranění špíny a zbytků přípravku ošetřit hadrem namočeným v tom produktu, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.