PVC a CV podlahoviny v objektech (bez výrobní úpravy povrchu)

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně základně vyčištěna, aby bly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot.

U hladkých nebo mírně strukturovaných povrchů použít pro čištění CC-Základní čistící přípravek R zředěný s vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést stejnoměrně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty odsajte vysavačem na vodu, např. CC-Premium F2, a celou plochu důkladně zneutralizujte čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

U podlahovin se silnou strukturou povrchu nebo v případě, že nebude následovat ošetření některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvou (bod 3.1), použít pro čištění po ukončení stavebních prací místo padu kartáč.

Ošetření

Ošetřením bude vytvořen na povrchu odolný ochranný film, který chrání podlahovinu, zmenšuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné denní čištění. Ve vlhkých prostorách se žádné ošetření nedoporučuje.

U hladkých nebo mírně strukturovaných povrchů použít pro vytvoření ochranné vrstvy CC-Objekt-tvrdou ochrannou vrstvu, CC-SG Lesk-tvrdou ochrannou vrstvu (lesklý povrch) nebo CC-Secura-tvrdou ochrannou vrstvu (hedvábně matný povrch). Produkt nanést neředěný ve formě pravidelného tenkého filmu ve dvou vrstvách, v silně zatěžovaných objektech (obchodní domy, nákupní centra apod.) ve třech vrstvách. K nanášení použít CC-Lasičku se speciálním potahem nebo plochým mopem. Ochranné vrstvy nanášet do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno nechat vždy předchozí nátěr dostatečně zaschnout. Po nanesení poslední vrstvy a po důkladném zaschnutí plochy (asi 12 hodin, nejlépe přes noc) je možno podlahu používat. Ve speciálních prostorách, ve kterých se např. pracuje s produkty, které obsahují rozpouštědla (určitá nemocniční oddělení, ordinace praktických lékařů apod.) použít pro ošetření CC-Medica-tvrdou ochrannou vrstvu nebo speciální ošetření CC-R 1000-čistícím přípravkem. Také ošetření elektrovodivých konstrukcí nebo zdvojených podlah vyžaduje individuální přístup a poradenství. Dbejte prosím v těchto případech na naše speciální doporučení nebo se informujte u našich technických poradců.

Ošetření podlahovin se silnou strukturou povrchu nebo v objektech, kde není ošetření tvrdou ochrannou vrstvou možné, probíhá mokrým vytřením CC-R 1000-čistícím přípravkem v koncentraci 1:10 s vodou. Vzniklý ochranný film musí být na závěr a poté pravidelně po běžném čištění zalešťován jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s leštícím kartáčem.

Běžné čištění a ošetřování

Odstraňování prachu:
Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět vlhkým stíráním mopem nebo impregnovanou netkanou textílií.

Manuální nebo strojové mokré čištění:
Pro odstranění přilnutých nečistot používat CC-R 1000 čistící přípravek zředěný v poměru 1 : 200 s vodou a plochu vytírat ručně nebo čistícím automatem, např. CC-Premium F2. V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat CC-Dezinfekční prostředek (povolen hlavním hygienikem ČR, zkoušen v SZÚ Praha, zkoušen podle směrnic VII. listiny DGHM a DVG). K oživení lesku může být povrch vytřen CC-Leskem na podlahy zředěným ve
vodě v koncentraci 1 : 200.

Sanace a vytvrzení ochranné vrstvy:
Cílem pravidelně prováděné sanace a zhušťování ochranné vrstvy je udržení odolnosti a ochrany podlahoviny a prodloužení časového intervalu mezi základními čištěními. Stávající ochrannou vrstvu v tomto případě pravidelně (např. jednou týdně) přeleštit jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s leštícím padem nebo leštícím kartáčem. Pokud bude povrch ošetřen podle bodu 3.1 některou CC-Tvrdou ochrannou vrstvou, je možné provádět dle potřeby obnovu více poškozených míst (např. vychozených cest) metodou suché sanace ochranné vrstvy. Obzvláště v silně frekventovaných objektech je toto opatření pro udržení hodnoty materiálu zvlášť důležité. Předpokladem pro suchou sanaci je ovšem odborně provedené kladení podlahoviny bez boulí a nerovností.

Mezistupňové čištění

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným čištěním, ale ochranný film není ještě poškozen, doporučuje se provést mezistupňové čištění roztokem CC-Aktivního čistícího přípravku R 280 a vody v koncentraci, která odpovídá stupni znečištění plochy (např. 1 : 50 až 1 : 100). Čištění provádět za pomoci kartáče nebo čistícím automatem, např. CC-Premium F2.

Základní čištění

Při velkoplošném opotřebení nebo narušení ochranné vrstvy se musí provést základní čištění. V závislosti na stupni zatížení prostoru a na způsobu provádění běžného čištění je nutné tento krok provádět v objektech každých 6 - 12 měsíců, pokud není prováděna pravidelná sanace ochranného filmu. Staré ochranné vrstvy, tvrdošíjné nečistoty a ostatní usazeniny, které narušují dobrý vzhled povrchu, budou základním čištěním úplně odstraněny.

U podlahovin, které jsou ošetřeny podle bodu 3.1 CC-Tvrdou ochrannou vrstvou, použít pro základní čištění CC-Základní čistící přípravek R neředěný nebo CC-Profi-základní čistící přípravek v koncentraci až 1 : 5 s vodou. Roztok nanést na podlahu a po asi 15 - 20 minutách působení celou plochu intenzivně vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP se zeleným padem. Rozpuštěné nečistoty dokonale odsát vysavačem na vodu, např. CC-Premium F2, a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou, pokud možno teplou vodou, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího roztoku (voda už potom nepění!).

Pokud bude povrch ošetřen dle bodu 3.2 CC-R 1000-čistícím přípravkem, použít k důkladnému čištění CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci 1:5. Povrch čistit kartáčem a dobu působení stanovit mezi 10 – 15 minutami.

Odstraňování skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstranit speciálním přípravkem na odstranění skvrn CC-Elatex za pomoci hadříku nebo jemného bílého padu. Na závěr místo přemýt čistou vodou. Vzhledem k tomu, že tento produkt rozpouští i ochranné vrstvy, je nutno provést sanaci vyčištěného ošetřovacím produktem, kterým byla ochranná vrstva vytvořena. Skvrny odstraňovat pokud možno neodkladně, neboť některé druhy skvrn mohou při zestárnutí migrovat do povrchu a jejich úplné odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

Ošetření ve speciálních objektech CC-PU-ochranným systémem

V prostorách se zvláštními požadavky na zatížení povrchu a chemickou odolnost ochranného filmu může být vhodnější použít alternativně k předchozímu popsanému systému (body 2.-7.) ošetření pomocí CC-PU-ochranné vrstvy a běžné čištění CC-PU-čističem. Kontaktujte v případě zájmu o tento postup naše technické poradenství.