Korkové podlahy - lakované

Ochrana proti bobtnání: Zamezení citlivosti na vlhkost
 - ošetření CC-Přípravkem na impregnaci spár minimalizuje nebezpečí bobtnání povrchu vlivem působení vlhkosti a doporučuje se především pro nově položené třívrstvé korkové podlahy („Fertig-korkové podlahy“), není ovšem vhodné pro podlahy se sraženou hranou nebo V-spárou. Celou plochu důkladně očistěte od prachu a nečistot pomocí vysavače nebo mopu. CC-Přípravek na impregnaci spár před použitím důkladně protřepejte, popř. předtím ještě zahřejte na pokojovou teplotu. Pomocí hladké plastové nebo nerezové stěrky se zaoblenými rohy nebo stěrkou se světlou gumovou lamelou naneste přípravek tence na suchou podlahu a důkladně jej vpracujte do příčných i podélných spojů a následně rozetřete na celou plochu. Rozetřený materiál ihned dokonale stáhněte stěrkou k sobě (s přebytečným materiálem budete pokračovat dál) a zbytky z plochy důkladně bezezbytku odstraňte savými hadry nebo papíry (např. z CC-Papírové role). Postupujte po úsecích, práci nejlépe provádějte ve dvou osobách, kdy první z nich nanáší impregnaci a stahuje ji stěrkou a druhá ihned odstraňuje (stírá) zbytky z plochy. Po naschnutí celou plochu pravidelně přeleštěte, až dosáhnete opticky stejnoměrného vzhledu. V objektových prostorách použijte jednokotoučový rotační stroj CC-SRP, v domácnostech CC-Padmeister vždy ve spojení s podloženým měkkým hadrem, který nepouští vlákna. Dbejte na včasnou výměnu leštícího hadru, která je závislá na množství zachycených zbytků přípravku. Pro dosažení plynulé aplikace pracujte po malých úsecích (cca 10 m2). Po 3 – 4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes noc,celou plochu ještě jednou přeleštěte jemným bílým padem. Zamezte používání plochy před důkladným zaschnutím. Ošetření polymerní disperzí podle bodu 4. provádějte nejdříve 6 měsíců po provedení impregnace.

Běžné čištění
 korkové podlahy

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte přípravek CC-Péče o korek. Zřeďte jej v poměru 1 : 200 s vlažnou vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně vytřete. Používejte dobře vyždímané hadry nebo mopy, aby se na podlaze netvořily „loužičky“.Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte CC-Aktivním čistícím přípravkem R 280 za pomoci jemného bílého padu. V tomto případě následně očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího přípravku.

Ošetřování
 korkové podlahy

Také povrchová úprava (lakování) na korkových podlahách podléhá podle stupně zatížení přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat přípravkem CC-Péče o korek. Tato polymerová disperze redukuje otěr laku, ulehčuje běžné denní čištění, oživuje staré, opotřebené povrchy a propůjčuje podlahám příjemný hedvábně matný lesk.

Produkt naneste neředěný tence a stejnoměrně na důkladně vyčištěnou a suchou podlahu. Použijte CC-Lasička se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení a může se orientačně řídit následující tabulkou:
a) málo zatěžované podlahy (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) podle potřeby každé tři měsíce,
b) středně silně zatěžované podlahy (např. v chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným provozem) podle potřeby asi každé 2-3 týdny, silněji zatěžované prostory také častěji,
c) silně zatěžované podlahy (např. v restauracích, obchodech, obchodních domech, školách a na tanečních parketech) týdně, obzvláště silně zatěžované prostory také častěji.

Základní čištění
 korkové podlahy

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. CC-Základní čistič na parkety a korek naneste neředěný širokým mopem nebo pomocí CC-Padmeister s bílým padem a rozetřete jej na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky". Po asi 10 minutách působení odstraňte rozpuštěný ochranný film pomocí CC-Padmeister s bílým padem, u větších ploch použijte místo CC-Padmeister jednokotoučový rotační stroj CC-SRP s bílým padem. Rozpuštěné nečistoty ihned důkladně z plochy odsajte vysavačem na vodu. Ve vyjímečnýchpřípadech mohou být použity savé suché mopy. Následně plochu několikrát přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem (zneutralizujte), aby se odstranily veškeré zbytky čistícího prostředku.

Pozor: Plochu vždy čistěte po úsecích. Čištění provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepte. Před základním čištěním zkontrolujte rovněž, jesti nejsou na ploše rýhy v laku nebo otevřené spáry. Delší doba působení na nátěry provedené laky na vodní bázi může vést k přechodnému vytvoření mléčných skvrn. Zde bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum a podlahu nenechejte nikdy delší dobu mokrou.

Všeobecná upozornění

Korek jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Přičištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené korkové podlahy v prvních dvou týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.

Korková podlaha reaguje na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky. Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s korkovou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 55 až 65 % při teplotě 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši korkovou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.

Pokud dojde používáním k opotřebení povrchu Vaší podlahy, musí být povrch obroušen a znovu provedeno lakování (pokud je to u Vaší konkrétní podlahy technicky možné). Povrchová úprava je odborná práce, u které nelze vždy zcela vyloučit prášení nebo nerovnostem v povrchu. Na odolnost podlahoviny nemá toto ovšem žádný vliv.