Dřevěné podlahy a parkety - lakované

Ochrana proti bobtnání: Zamezení citlivosti na vlhkost
 - ošetření CC-Přípravkem na impregnaci spár minimalizuje nebezpečí bobtnání povrchu vlivem působení vlhkosti a doporučuje se především pro nově položené třívrstvé dřevěné podlahy, pružné konstrukce (sportovní povrchy) a pro druhy dřevin, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk), není ovšem vhodné pro podlahy se sraženou hranou nebo V-spárou. Celou plochu důkladně očistěte od prachu a nečistot pomocí vysavače nebo mopu. CC-Přípravek na impregnaci spár před použitím důkladně protřepejte, popř. předtím ještě zahřejte na pokojovou teplotu. Pomocí hladké plastové nebo nerezové stěrky se zaoblenými rohy nebo stěrkou se světlou gumovou lamelou naneste přípravek tence na suchou podlahu a důkladně jej vpracujte do příčných i podélných spojů a následně rozetřete na celou plochu. Rozetřený materiál ihned dokonale stáhněte stěrkou k sobě (s přebytečným materiálem budete pokračovat dál) a zbytky z plochy důkladně bezezbytku odstraňte savými hadry nebo papíry (např. z CC-Papírové role). Postupujte po úsecích, práci nejlépe provádějte ve dvou osobách, kdy první z nich nanáší impregnaci a stahuje ji stěrkou a druhá ihned odstraňuje (stírá) zbytky z plochy. Po naschnutí celou plochu pravidelně přeleštěte, až dosáhnete opticky stejnoměrného vzhledu. V objektových prostorách použijte jednokotoučový rotační stroj CC-SRP, v domácnostech CC-Padmeister vždy ve spojení s podloženým měkkým hadrem, který nepouští vlákna. Dbejte na včasnou výměnu leštícího hadru, která je závislá na množství zachycených zbytků přípravku. Pro dosažení plynulé aplikace pracujte po malých úsecích (cca 10 m2). Po 3 – 4 hodinách, maximálně po zaschnutí přes noc,celou plochu ještě jednou přeleštěte jemným bílým padem. Zamezte používání plochy před důkladným zaschnutím. Ošetření polymerní disperzí podle bodu 4. provádějte nejdříve 6 měsíců po provedení impregnace.

Běžné čištění

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte přípravek CC-Péče o parkety. Zřeďte jej v poměru 1 : 200 s vlažnou vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně vytřete. Používejte dobře vyždímané hadry nebo mopy, aby se na podlaze netvořily „loužičky“.Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte neřeďěnou CC-Péčí o parkety za pomoci jemného bílého padu. V tomto případě následně očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího přípravku.

Ošetřování

Také povrchová úprava (lakování) na dřevěných podlahách podléhá podle stupně zatížení přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat přípravkem CC-Lesk na parkety nebo CC-Mat na parkety. Tyto polymerové disperze redukují otěr laku, ulehčují běžné denní čištění, oživují staré, opotřebené povrchy a propůjčují podlahám příjemný matný nebo hedvábně lesklý vzhled.

Podlahu nejprve důkladně vyčistěte roztokem CC-Péče o parkety a vody tak, jak je popsáno v kapitole 3. a nechejte dobře vyschnout. Pro dlouhodobou ochranu naneste CC-Lesk na parkety nebo CC-Mat na parkety neředěný tence a stejnoměrně na podlahu. Použijte CC-Lasička se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna. Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení a může se orientačně řídit následující tabulkou:
a) málo zatěžované podlahy (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) podle potřeby každé tři měsíce,
b) středně silně zatěžované podlahy (např. v chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným provozem) podle potřeby asi každé 2-3 týdny, silněji zatěžované prostory také častěji,
c) silně zatěžované podlahy (např. v restauracích, obchodech, obchodních domech, školách a na tanečních parketech) týdně, obzvláště silně zatěžované prostory také častěji.

Základní čištění

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. CC-Základní čistič na parkety a korek naneste neředěný širokým mopem nebo pomocí CC-Padmeister s bílým padem a rozetřete jej na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky". Po asi 10 minutách působení odstraňte rozpuštěný ochranný film pomocí CC-Padmeister s bílým padem, u větších ploch použijte místo CC-Padmeister jednokotoučový rotační stroj CC-SRP s bílým padem. Rozpuštěné nečistoty ihned důkladně z plochy odsajte vysavačem na vodu. Ve vyjímečných případech mohou být použity savé suché mopy. Následně plochu několikrát přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem (zneutralizujte), aby se odstranily veškeré zbytky čistícího prostředku.

Pozor: Plochu vždy čistěte po úsecích. Čištění provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepte. Před základním čištěním zkontrolujte rovněž, jesti nejsou na ploše rýhy v laku nebo otevřené spáry. Delší doba působení na nátěry provedené laky na vodní bázi může vést k přechodnému vytvoření mléčných skvrn. Zde bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum a podlahu nenechejte nikdy delší dobu mokrou.

Všeobecná upozornění

Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Toto platí především pro ty druhy dřevin, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk). Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené parkety v prvních dvou týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.

Dřevěná podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách se dřevěnou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 55 až 65 % při teplotě 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.

Pokud dojde používáním k opotřebení povrchu Vaší podlahy, musí být povrch obroušen a znovu provedeno lakování. Povrchová úprava je odborná práce, u které nelze vždy zcela vyloučit prášení nebo nerovnostem v povrchu. Na odolnost podlahoviny nemá toto ovšem žádný vliv.