Dřevěné a korkové podlahy - olejované a voskované

Pravidelné čištění a ošetřování - pro pravidelné čištění a ošetřování používejte roztok CC-Péče o voskované povrchy nebo CC-Mýdla na dřevo a vody v koncentracích, které jsou uvedené v návodu na používání konkrétního produktu. V roztoku vymáchejte mop, důkladně vyždímejte a podlahu následně za vlhka vytírejte. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a pevně ulpívající nečistoty odstraníte neředěným čistícím prostředkem za pomoci jemného bílého padu.
Pravidelné leštění pomocí jednokotoučového rotačního stroje CC-SRP s leštícím kartáčem nebo bílým padem vede ke zvýšení odolnosti ochranného filmu a doporučuje se především v silně zatěžovaných prostorách. CC-Mýdlo na dřevo vykazuje vysokou čistící účinnost při zároveň šetrné pH-hodnotě a má hedvábně matný optický vzhled. CC-Péče o voskované povrchy ošetřuje podlahu při čištění přírodními vosky a propůjčuje jí hedvábně lesklý povrch.

Upozornění:
Na nové podlahy s výrobním UV-olejováním povrchu použít výhradně CC-Mýdlo na dřevo.

Oživení menších ploch a oprava škrábanců

Poškozená místa, větší plochy a obzvláště zatěžované menší plochy (např. Vychozené cesty) můžete opravit pomocí CC-Premium-ošetřovacího oleje. Olej naneste velmi tence na důkladně vyčištěný a dokonale suchý povrch a nechejte úplně nasát do dřeva. Případné přebytky oleje setřete savým hadrem. Lehké škrábance a zbytky skvrn, které nejdou odstranit běžným čištěním, nejprve opatrně vybrušte brusným papírem nebo brusnou houbou po směru dřevěných vláken. Ošetřovaná místa používejte až po úplném vytvrdnutí oleje (asi 15 hodin). Postup na oživení celé plochy – viz bod 4.

Upozornění: Výše popsaný postup se nedoporučuje na výrobní UV-olejované povrchy.

Intenzivní čištění a doolejování celé plochy

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. Zbytky ošetřovacích prostředků a tvrdošíjné nečistoty odstraníte při intenzivním čištění CC-Základním čističem na parkety a korek. Vytvořte roztok z vodou v poměru 1:1 až 1:3, naneste jej a rozetřete na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky" a ihned bezprostředně celou plochu vydrhněte pomocí CC- Padmeister nebo jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s bílým padem.

Rozpuštěné nečistoty okamžitě důkladně z plochy odsajte vysavačem na vodu nebo ve výjimečném případě použijte savé suché mopy. Následně plochu vlhce přečistěte čistou vodou. Po důkladném vyschnutí musí být provedeno ošetření pomocí CC-Premium- ošetřovacího oleje. Olej naneste na tence na povrch pomocí bílého padu nebo savého hadříku a zaleštěte (strojově jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP nebo manuálně). Pro výrobní UV-olejované povrchy se ošetření CC-Premium-ošetřovacím olejem nedoporučuje!

Důležitá upozornění: Plochu při intenzivním čištění vždy čistěte po úsecích. Čištění provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepte. Před základním čištěním zkontrolujte rovněž, jestli nejsou na ploše otevřené spáry. Bezpodmínečně zkraťte dobu působení na minimum a podlahu nenechejte nikdy delší dobu mokrou.

Všeobecná upozornění

Přírodní produkty dřevo a korek by neměly být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímají vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Platí to především pro ty druhy dřev, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk, jasan). Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým (tzn. dobře vyždímaným hadrem), aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené podlahy v prvních týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.

Dřevěná a korková podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke smršťování nebo bobtnání a s tím jsou spojeny příslušné následky (praskání, sesychání apod.). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s dřevěnou nebo korkovou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 55 až 65 % při cca 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.